top of page

august 2014

Pôžičkový systém
peer to peer

Zinc Euro

www.zinceuro.sk

Softvér

Framework: Lavarel
Databáza: MariaDB

Hardvér

IT infraštruktúra: spolupráca pri návrhu

Bezpečnosť

XXX

Grafika

responzivna: pc, tablety, mobily

Moduly

klientská zóna, investorská zóna, prepojenie interných systémov

bottom of page