august 2014

Pôžičkový systém
peer to peer

Zinc Euro

www.zinceuro.sk

Softvér

Framework: Lavarel
Databáza: MariaDB

Hardvér

IT infraštruktúra: spolupráca pri návrhu

Bezpečnosť

XXX

Grafika

responzivna: pc, tablety, mobily

Moduly

klientská zóna, investorská zóna, prepojenie interných systémov

IT riešenia pre aktérov na finančnom trhu

© 2018 by Webland s.r.o. Design by Eisner

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Webland, s.r.o.
Štúrova 132/10
058 01 Poprad

IČO: 46478981
DIČ: 2023401061
IČ DPH: SK2023401061
OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 25424/P

KONTAKTNÉ ÚDAJE

A: Jiřího Wolkera 460/3,
    058 01 Poprad

T: + 421 903 483 635
E: mjakubec@webland.company
B: SK52 1100 0000 0029 2887 0918

REFERENCIE