top of page

rok 2008 – 2014

Pôžičkový
systém on line

Quatro

od 1. 1. 2018 došlo k zlúčeniu so Všeobecnou
úverovou bankou, a.s. a VÚB Leasing, a.s.

referencie:

stefan@datax.biz

Softvér

Framework: jquery, kohana
Databáza: servisy

Bezpečnosť

internetový nástroj

Grafika

na mieru

 

Moduly

change manažment
semafor, histroia komunikacie,
zmluvy - žiadosti, predregistrácie, ponuky

 

Servis
24/7

bottom of page