rok 2008 – 2014

Pôžičkový
systém on line

Quatro

od 1. 1. 2018 došlo k zlúčeniu so Všeobecnou
úverovou bankou, a.s. a VÚB Leasing, a.s.

referencie:

stefan@datax.biz

Softvér

Framework: jquery, kohana
Databáza: servisy

Bezpečnosť

internetový nástroj

Grafika

na mieru

 

Moduly

change manažment
semafor, histroia komunikacie,
zmluvy - žiadosti, predregistrácie, ponuky

 

Servis
24/7

IT riešenia pre aktérov na finančnom trhu

© 2018 by Webland s.r.o. Design by Eisner

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Webland, s.r.o.
Štúrova 132/10
058 01 Poprad

IČO: 46478981
DIČ: 2023401061
IČ DPH: SK2023401061
OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 25424/P

KONTAKTNÉ ÚDAJE

A: Jiřího Wolkera 460/3,
    058 01 Poprad

T: + 421 903 483 635
E: mjakubec@webland.company
B: SK52 1100 0000 0029 2887 0918

REFERENCIE