top of page

júl 2018

Softvér platobnej inštitúcie

pre Payment
Institution

www.pay-institution.eu

referencie:

kapinos@absolution.sk

Softvér

návrh architektúry
návrh UX/UI
Framework: Lavarel
Architektúra: API
Databáza: MariaDB, ELK

Hardvér

IT infraštruktúra: cloud Digital Ocean

Bezpečnosť

testy: penetračné
plán obnovy: zálohy, monitornig, logovanie, vzdialené zálohy

Grafika
responzivna: pc, tablety, mobily

Moduly
platby, konverzie, KYC, AML, virtuálny terminál, body, poplatky,
správa účtov, chybár, uzávierka, import/export

Servis
24/7

bottom of page