júl 2018

Softvér platobnej inštitúcie

pre Payment
Institution

www.pay-institution.eu

referencie:

kapinos@absolution.sk

Softvér

návrh architektúry
návrh UX/UI
Framework: Lavarel
Architektúra: API
Databáza: MariaDB, ELK

Hardvér

IT infraštruktúra: cloud Digital Ocean

Bezpečnosť

testy: penetračné
plán obnovy: zálohy, monitornig, logovanie, vzdialené zálohy

Grafika
responzivna: pc, tablety, mobily

Moduly
platby, konverzie, KYC, AML, virtuálny terminál, body, poplatky,
správa účtov, chybár, uzávierka, import/export

Servis
24/7

IT riešenia pre aktérov na finančnom trhu

© 2018 by Webland s.r.o. Design by Eisner

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Webland, s.r.o.
Štúrova 132/10
058 01 Poprad

IČO: 46478981
DIČ: 2023401061
IČ DPH: SK2023401061
OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 25424/P

KONTAKTNÉ ÚDAJE

A: Jiřího Wolkera 460/3,
    058 01 Poprad

T: + 421 903 483 635
E: mjakubec@webland.company
B: SK52 1100 0000 0029 2887 0918

REFERENCIE