júl 2018

Informačný

Systém

pre Slovenskú

asociáciu

správcovských

spoločností

www.sass.webland.sk

referencie:

znasik@sass-sk.sk

Softvér

návrh architektúry
návrh UX/UI
Framework: Lavarel
CMS systém: October
Databáza: MariaDB

Hardvér
IT infraštruktúra: cloud Digital Ocean

SEO
optimalizacia pre vyhladavace

Bezpečnosť
Load Balancer, Aplikačné servre, Replikácia databáz
Plán obnovy: zálohy, monitoring, logovanie, vzdialené zálohy Testy

Grafika
responzivna: pc, tablety, mobily

Moduly
Správa investičných fondov

Servis
24/7

IT riešenia pre aktérov na finančnom trhu

© 2018 by Webland s.r.o. Design by Eisner

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Webland, s.r.o.
Štúrova 132/10
058 01 Poprad

IČO: 46478981
DIČ: 2023401061
IČ DPH: SK2023401061
OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 25424/P

KONTAKTNÉ ÚDAJE

A: Jiřího Wolkera 460/3,
    058 01 Poprad

T: + 421 903 483 635
E: mjakubec@webland.company
B: SK52 1100 0000 0029 2887 0918

REFERENCIE