top of page

rok 2008 – 2014

CRM

pre call centrum
Consumer Finance Holding

od 1. 1. 2018 došlo k zlúčeniu so Všeobecnou
úverovou bankou, a.s. a VÚB Leasing, a.s.

referencie:

stefan@datax.biz

Softvér

Framework: kohana, jquery + typescript
Databáza: MySQL, servisy, ELK
CMS: na mieru

Bezpečnosť

testy: penetračné
internet banking

Grafika

na mieru

 

Moduly

portal pre každý predajný kanál
správa dokumentov,
zmluvy - predregistracie, ponuky, zmluvy, historia
admin rozhranie

Servis
24/7

bottom of page